Otvorena komunikacija

Otvorena komunikacija je akademska debatna mreža koja se bavi unapređenjem kulture dijaloga i razvojem argumentovanog, kritičkog mišljenja. Osnovana je 1997. godine od strane studenata i profesora Univerziteta u Beogradu po ugledu na debatne klubove prestižnih evropskih univerzitetskih centara i trenutno ima više od sto aktivnih članova. Njene obrazovne programe iz oblasti debate, komunikacije, kritičkog razmišljanja, argumentacije, studije slučaja i javnog nastupa do sada je završilo oko 1.500 studenata.

Od svog osnivanja do danas, Otvorena komunikacija sprovodi debatne programe kroz debatne klubove na fakultetima. Trenutno postoje klubovi na Pravnom fakultetu, Fakultetu političkih nauka, Ekonomskom fakultetu, Fakultetu organizacionih nauka, Filološkom fakultetu, Filozofskom fakultetu, Fizičkom fakultetu i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i na Univerzitetu Singidunum, Megatrend univerzitetu i Visokoj školi za ekonomiju i preduzetništvo. Studenti koji uspešno završe osnovni program, koji traje dva semestra, posle nastavljaju svoje usavršavanje na srednjem i naprednom debatnom kursu. Takođe, redovno se odvija i srednjoškolski debatni program u Matematičkoj gimnaziji i Trećoj beogradskoj gimnaziji, a u planu je otvaranje klubova u još tri srednje škole početkom 2013. godine, kao i akreditovanje programa za edukaciju profesora srednjih škola krajem 2013. godine. Otvorena komunikacija je učestvovala kao partnerska organizacija na različitim obrazovnim programima koji su osnaživali mlade da postanu aktivni članovi društva, a trenutno je nosilac projekata “Otvoreni univerzitet” – koji ima za cilj organizovanje stručnih rasprava na fakultetima, i projekta “Demolizam” – koji se bavi dekonstrukcijom demagoških izjava političara i ukazivanjem na logičke greške koje prave.

Posebno mesto među redovnim projektima Otvorene komunikacije zauzimaju Belgrade Open – međunarodni debatni turnir, koji svake godine okuplja oko 150 učesnika iz celog sveta i predstavlja najveći debatni turnir u kontinentalnoj Evropi, kao i Serbia Summer Debate Camp, sedam dana intezivnog treninga iz debatnih veština koji okuplja najbolje debatere iz Srbije, regiona, ali i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

Otvorena komunikacija je priznati član Međunarodne debatne asocijacije – International Debate Education Association (IDEA) i član Evropskog univerzitetskog debatnog saveta – European Universities Debating Council.

Primarni ciljevi i aktivnosti naše organizacije su:

  • Razvoj kritičkog i argumentovanog mišljenja kod mladih kroz učešće u debatnim klubovima na fakultetima i srednjim školama;

  • Organizovanje debatnih seminara, turnira i akademija;

  • Organizovanje stručnih predavanja, okruglih stolova i javnih rasprava;

  • Promovisanje debate kao oblika tolerantne, argumentovane i otvorene komunikacije i kao moćnog alata za građanske inicijative i delovanja;

  • Institucionalizacija debate u okviru obrazovnog sistema;

Zahvaljujući prethodnom iskustvu u organizaciji međunarodnih debatnih takmičenja i posvećenosti razvoju debate kroz obrazovne programe, Evropski univerzitetski debatni savet je avgusta 2011. godine jednoglasno podržao kandidaturu Otvorene komunikacije za organizaciju najvećeg studentskog takmičenja akademskog karaktera u Evropi – Evropskog univerzitetskog debatnog prvenstva 2012. godine. Prvenstvo je organizovano uz podršku Univerziteta u Beogradu i okupilo je 650 najboljih debatera iz cele Evrope koji su sedam dana sučeljavali argumente na najaktuelnije društvene, ekonomske i političke teme i time Beograd učinili akademskim centrom Evrope. Takođe, zahvaljujući trenerima i debaterima iz Otvorene komunikacije i brojnim uspesima koji su postizali na međunarodnim takmičenjima, uključujući dva finala na svetskim prvenstvima u Bocvani 2011. i na Filipinima 2012. godine u kategoriji engleski kao strani jezik, Univerzitet u Beogradu se trenutno nalazi na 57. mestu Svetske univerzitetske rang liste.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s